Werking

Algemene  Werking


PLANNING


De meeste therapieën gaan door in de praktijk. Therapieën op school zijn ook mogelijk, voor kleuters kan dit tijdens de lesuren, voor lagere schoolkinderen in de middagpauzes of 's morgens om 8u.

We werken zoveel mogelijk met een vaste planning, elke week dezelfde dagen en uren. Alleen voor de schoolvakanties wordt een totaal andere planning opgemaakt. Hiervoor zal u ook tijdig uw mogelijkheden kunnen doorgeven.


AFWEZIGHEDEN


We vragen om ten minste de avond voor de therapie te verwittigen indien deze niet kan doorgaan. Bij ziekte met doktersattest wordt de geannuleerde therapie nooit aangerekend. Zonder doktersattest worden de eerste 3 laattijdig verwittigde (of vergeten) therapieën niet aangerekend. Vanaf de 4de therapie wel.


EVALUATIE


U kan altijd een gesprek aanvragen om de therapie eens te evalueren. Ook elke schoolvakantie stellen wij u de vraag of u een evaluatiegesprek wenst.


BETALING


Dit wordt uitgelegd op de pagina TARIEVEN.

Te zetten stappen

1

AFSPRAAK MAKEN ONDERZOEK

U kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op deze site een afspraak maken voor onderzoek.

2

VOORSCHRIFT HUISARTS HALEN

Nadat u een afspraak maakte, bezorgen we u de nodige documenten om door de huisarts te laten invullen. Dit voorschrift is nodig voor de terugbetaling van het onderzoek. 

3

ONDERZOEK

Op het moment van de gemaakte afspraak brengt u het voorschrift van de huisarts mee, 3 klevertjes van uw mutualiteit en uw identiteitskaart (eventueel Kids-ID). Het onderzoek gaat altijd in de praktijk door en duurt max. een uur. Hierna bespreken we onmiddellijk de resultaten en de eventuele volgende stappen.

4

VOORSCHRIFT THERAPIE (en eventuele andere documenten)

Wanneer u of uw kind in aanmerking komt voor terugbetaling door het RIZIV, is nog een voorschrift therapie nodig. Afhankelijk van de problematiek haalt u dit bij een bepaalde specialist.

Bij een taalontwikkelingsstoornis is ook een IQ-onderzoek noodzakelijk om terugbetaling te krijgen.

5

OPSTART THERAPIE

Nadat alle documenten in orde zijn, kunnen wij uw dossier indienen bij de adviserende geneesheer van uw mutualiteit. Hierna kan de therapie opstarten.