Tarieven

Logopediepraktijk Petrouschka Cappelle

In samenwerking met Astrid Bodyn

 

 

HOEVEEL KOST LOGOPEDIE?


Wij zijn geconventioneerd en volgen dus de wettelijke honoraria van het RIZIV.

MET TERUGBETALING RIZIV

ONDERZOEK

We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


Per half uur wordt € 7,50 aangerekend. In de meeste gevallen is dit 2x half uur onderzoek, 1x half uur gesprek, 1x half uur verslag en administratie. Bij een stemonderzoek is dit beperkter (2 of 3 halve uren), bij jongere kinderen of bij een complexere problematiek kunnen dit maximaal 5 halve uren worden.

U betaalt dit onmiddellijk na het onderzoek cash of via een bankcontact app.

€ 30,00

THERAPIE VAN EEN HALF UUR

We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg telkens per beurt betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


Enkel indien de therapieën op school doorgaan, is derdebetalende niet toegelaten (door de mutualiteit). In dit geval krijgt u op het einde van de maand een rekening van het totaal gegeven therapieën van die maand. (... x 22.80 euro). Na betaling ontvangt u een getuigschrift waarmee u ... x 16.80 euro van uw mutualiteit zal terugkrijgen.

€ 5,50

THERAPIE VAN EEN UUR

We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg telkens per beurt betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


Therapieën van een uur zijn niet mogelijk op school.

€ 11,00

ZONDER TERUGBETALING RIZIV

ONDERZOEK en THERAPIE


Indien er geen terugbetaling door het RIZIV mogelijk is, bekijken we samen met u of u beroep kan doen op de aanvullende voordelen van uw mutualiteit. Die zijn voor elke mutualiteit verschillend, zowel qua bedrag als qua voorwaarden.

Derdebetalende is nooit mogelijk bij aanvullend voordeel.

Voor het onderzoek zal u maximaal 64,40 euro gefactureerd worden.

???